Agencija objavlja lokacije koncentracijskih točk

Petek, 17.06.2016

Zaradi zanimanja različnih deležnikov za konkretne lokacije koncentracijskih točk, izračunanih za ekonometrični model za učinkovito vlaganje v NGA omrežja v Republiki Sloveniji, agencija objavlja seznam v obliki koordinat (x,y) in s pripisom občine oziroma naselja.

 

Agencija želi poudariti, da so bili navedeni podatki uporabljeni zgolj za strokovne podlage za ekonometrični model za učinkovito vlaganje v NGA omrežja v Republiki Sloveniji in ne za kakršnokoli konkretno načrtovanje izgradnje. Predstavljena je bila metodologija določanja koncentracijskih točk in točk priklopa na hrbtenično omrežje ter metodologija izračuna razdalje, potrebna za povezovanje koncentracijskih točk s hrbteničnih omrežjem. Hkrati je bil predstavljen tudi ekonometrični model, ki je prikazal stroške izgradnje širokopasovnega omrežja v Republiki Sloveniji, ki je bil predstavljen 24. 11. 2015 tudi na predstavitvi operaterjem omrežij in inštitucijam, soudeleženim v procesu pridobivanja javnih sredstev v fazi priprave strateških elementov (SOEK, DID, SVRK).

 

Selektiranje podatkov po konkretnih hišnih številkah oziroma posredno tudi po gospodinjstvih in poslovnih subjektih je bilo narejeno za namen grobega modela ugotavljanja stroškov za izvedbo "backhaul" in drugih dostopnih povezav na ruralnih in suburbanih območjih v Republiki Sloveniji. Model je v tej fazi temeljil na matematičnem združevanju posameznih hiš v grozde in nato v pokrivanju teh grozdov s krogi, katerih center smo imenovali koncentracijske točke. Te točke so v prvi fazi določene matematično kot središče grozda, nato se je položaj koncentracijske točke popravil na javno institucijo, če je ta locirana v radiju 250 m in v kolikor v tistem radiju javne institucije ni, se je lokacija koncentracijske točke popravila na geolokacijo najbližjega telekomunikacijskega voda. To je v tisti fazi zadoščalo za izdelavo modelov, ki pa niso nujno najbolj optimalni za končno tehnično izvedbo. Za potrebe konkretnega načrtovanja, v primeru usklajenih strokovnih podlag, bi agencija pristopila z izdelavo temu prilagojene analize.

 

Kot v svojih odgovorih na zastavljena vprašanja v zvezi z izvajanjem Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 z dne 27. 5. 2016 navaja tudi Direktorat za informacijsko družbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pozicija teh točk pri posredovanju podatkov o tržnem interesu ni pomembna.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.