Akos poziva investitorje k prijavi projektov za testiranje in prihodnjo rabo 5G tehnologije

Petek, 13.01.2017

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo podaja pobudo za prijavo projektov za prva testiranja ter prihodnjo rabo 5G tehnologije. Agencija predlaga uporabo frekvenčnega pasu 3400 - 3800 MHz za testiranje 5G projektov po mestih Slovenije. Deli spektra v pasu 3400 – 3800 MHz in frekvence v UHF kanalih bodo na voljo na podlagi začasnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranj in drugih preizkusov radijske opreme.


Cilji 5G pobude so:
1.    uporabiti radiofrekvenčni spekter za dosego največjega možnega družbeno ekonomskega napredka, saj bo 5G povezljivost na voljo na vseh področjih družbenega življenja, kot so promet, transport, zdravstvo in energija;
2.    vzpodbuditi razvoj v vseh segmentih gospodarstva in posledično naložbe ter ustvarjanje novih delovnih mest;
3.    zagotoviti dostop do sodobnih mobilnih komunikacij in modernih storitev tudi na drugih področjih življenja čim širšemu krogu prebivalstva;
4.    ohraniti razvoj učinkovite konkurence na trgih storitev mobilnih elektronskih komunikacij;
5.    ohraniti tehnološko in storitveno nevtralnosti pri rabi spektra v skladu z evropskimi okviri.


S pobudo želi agencija podpreti čimprejšnje uvajanje 5G omrežij v Sloveniji v skladu z Evropskim 5G akcijskim načrtom, COM (2016) 588 (glej povezavo https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g). Z njim Evropska komisija promovira in finančno podpira 5G projekte za preizkuse, ki bi jih evropske države izvajale od 2017 dalje, kot tudi za pred-komercialna testna delovanja 5G opreme, kjer podpira predvsem meddržavne EU projekte za vzpostavitev digitalnega ekosistema na osnovi 5G povezljivosti in vzpostavitvi testnih okolij za razvoj 5G v Evropi. Ker bodo določena sredstva namenjena predvsem za meddržavne projekte, je agencija na pobudo deležnikov septembra 2016 poslala predlog za sodelovanje v 5G čezmejnih projektih državam: Avstriji, Hrvaški, Italiji in Madžarski, Danski, Švedski, Norveški in Finski ter Litvi , Latviji in Estoniji.


5G je peta generacija mobilne telefonije in predstavlja tehnološki preboj. Ker je omrežna arhitektura razdeljena na več različnih vertikal, ki so lahko različno konfigurirane glede na vrsto uporabe (npr. različna pasovna širina, različne prenosne hitrosti, različna kvaliteta storitev, različne zakasnitve..ipd.), 5G tehnologija omogoča hkratno delovanje različnih storitev, kot so denimo storitve v realnem času, množični prenos podatkov, ultra hiter širokopasovni internet in prenos avdiovizualnih vsebin, podporne storitve in kritične storitve, primerne za varnost in zaščito. 5G gre pretežno v smeri izboljšane podpore komunikaciji stroj-stroj (angleško Machine to Machine communication) M2M, poznani tudi pod imenom internet stvari (angleško Internet of Things). Razvoj gre v smeri čim cenejših napravic z vgrajenimi SIM karticami, majhno porabo baterije, bistveno manjšimi zakasnitvami kot pri tehnologiji 4G. Te napravice bodo gonilo avtomatizacije industrije t. i. industrija 4.0, avtomatiziranega prometa, pametnih mest, pametnih zgradb in podobno.

Ker 5G prinaša spremembe na tako širokem področje družbenega življenja so k sodelovanju poleg mobilnih operaterjev, proizvajalcev opreme in terminalov, vabljeni tudi Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve v okviru vertikale za izboljšanje storitev za sistem za javne varnosti ter zaščite in reševanja.  Vabljeni so deležniki, ki ponujajo podporne storitve: elektroenergetska podjetja, vodovod ter podjetja, katerih glavna dejavnost je promet za projekte samo-vozečih vozil in pametnega prometa. Vabljene so lokalne skupnosti, kjer se bi lahko testno izvajali projekti pametnih zgradb ali pametnih naselij, ter industrija, kjer bi preko 5G lahko zaživela pametna industrija 4.0, v kateri je proizvodnji proces  krmiljen s senzorji ali pa gre za obdelavo ogromne količine podatkov in so uporabljeni novi informacijski koncepti kot so ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management) in PLC (Product Lifecycle Management)).


Agencija poziva zainteresirano javnost, da jo obvesti o pripravi projektov, ki bi vključili najnovejšo tehnologija 5G ter navede, za kateri segment gospodarstva bi bil ta projekt primarno namenjen. Za ta namen bo agencija dodelila ustrezne frekvence. Ker pa bodo imeli prednost projekti, v katerih zainteresirana javnost sodeluje s partnerji iz sosednjih ali drugih evropskih držav, lahko agencija pomaga pri vzpostavitvi mednarodnih stikov z evropskimi administracijami.


Obvestila o pripravi projektov naj interesenti pošljejo na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na: info.box@akos-rs.si. Pri tem se je treba nujno sklicevati na opravilno številko: 38105-34/2016.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.