Predlog Splošnega akta u o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja

Torek, 25.09.2018

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 25. 10. 2018 posreduje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si). Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 0073 -14/2018.

V skladu z določbo iz tretjega odstavka 66. člena  Zakona o elektronskih komunikacijah agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše vsebino in obliko vloge. Predlog spremembe tega splošnega akta je pripravljen na podlagi zadnje spremembe Splošnega akta o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 62/2013, 107/2013 in 41/2018), s katerim so bili opredeljeni  M2M/IoT elementi oštevilčenja. Dodatno k temu je v rubriki za usmerjalno kodo dodana možnost izbire vrste usmerjalne kode.

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.