Kažipot > AKOS > Železnice > Uporabnina

Uporabnina

Za uporabo javne železniške infrastrukture so prevozniki dolžni  plačevati uporabnino. Uporabnina je namenjena kritju dela stroškov vzdrževanja, ki jih izkazuje upravljavec javne železniške infrastrukture.

Pravna podlaga za določanje in zaračunavanje uporabnine je v Zakonu o železniškem prometu in v Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi.

Uporabnina za dostop na javno železniško infrastrukturo se določi glede na:

 • stroške vzdrževanja javne železniške infrastrukture,
 • dolžino omrežja javne železniške infrastrukture, ki ga uporablja prevoznik,
 • število vozil, s katerimi vozi prevoznik po omrežju javne železniške infrastrukture,
 • stroške energije,
 • vlakovne kilometre,
 • brutotonske kilometre,
 • vrsto prevoznih sredstev, ki jih prevoznik uporablja na omrežju,
 • čas uporabe omrežja,
 • hitrost vlaka,
 • smer prevoza,
 • kategorijo vlaka,
 • količinske popuste.

V osnovno uporabnino je vključen najmanjši obseg storitev dostopa na javno železniško infrastrukturo, do katerega so upravičeni vsi prosilci oziroma prevozniki, ki jim je bila dodeljena vlakovna pot. Najmanjši obseg storitev obsega:

 • obravnavo vlog za dodeljevanje vlakovnih poti,
 • uporabo tirov,  kretnic in križišč na dodeljeni vlakovni poti,
 • vodenje vlakovnega prometa, skupaj s signaliziranjem, urejanjem, odpravo in komunikacijo z vlakom ter zagotavljanjem informacij o vožnjah vlakov,
 • druge informacije, potrebne za izpolnitev ali za izvajanje storitev, za katere je bila dodeljena vlakovna pot.

Prosilcem ali prevoznikom, ki jim je bila dodeljena vlakovna pot, mora biti omogočen tudi dostop po tirih do objektov in naprav, ki omogočajo uporabo:

 • električnega napajalnega sistema za vlečni tok, če je na voljo,
 • naprav za oskrbo z gorivom,
 • potniških postaj in postajališč, njihovih zgradb in drugih pomožnih objektov oziroma prostorov,
 • tovornih postaj in terminalov,
 • ranžirnih postaj,
 • objektov za sestavo vlaka,
 • nakladalno razkladalnih tirov,
 • objektov za popravilo in drugih tehničnih naprav.

Višina uporabnine za najmanjši obseg storitev dostopa do javne železniške infrastrukture in za dostop po tirih do objektov, potrebnih za izvajanje železniških storitev, ne sme biti višja od stroškov, ki nastanejo neposredno pri izvajanju posamezne storitve oziroma v času uporabe infrastrukture.

Višino uporabnine in metodologijo za njeno zaračunavanje določa Javna agencija za železniški promet.

Metodologija zaračunavanja uporabnine je objavljena v Programu omrežja upravljavca javne železniške infrastrukture.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.