Mednarodno sodelovanje

Agencija aktivno sodeluje v delovni skupini regulatornih organov s področja železniškega prometa (RB WG) v okviru Generalnega direktorata za mobilnost in promet Evropske komisije, DG-MOVE.

 

V novembru 2011 je agencija postala tudi polnopravna članica združenja neodvisnih regulatornih organov s področja železniškega prometa, IRG-Rail.

RB WG

RB WG (Rail Regulatory Bodies Working Group) je delovna skupina regulatornih organov s področja železniškega prometa, ki jo vodi Evropska komisija oziroma njen Generalni direktorat za mobilnost in promet, DG-MOVE.

V delovno skupino so vključeni predstavniki regulatornih organov držav članic Evropske unije, ki se s predstavniki Evropske komisije srečujejo na dveh letnih sestankih. Skupina na srečanjih obravnava predvsem problematiko liberalizacije trga storitev v železniškem prometu, ki vključuje pravna in ekonomska vprašanja v zvezi z dostopom na železniško infrastrukturo, z dostopom do dodatnih in pomožnih storitev, potrebnih za izvajanje storitev prevoza blaga in potnikov v železniškem prometu ter z določanjem in zaračunavanjem uporabnine. Na teh srečanjih predstavniki Evropske komisije članom delovne skupine posredujejo informacije v zvezi s pripravo nove ali s preoblikovanjem obstoječe zakonodaje s področja železniškega prometa.

Poleg letnih sestankov z Evropsko komisijo se člani delovne skupine udeležujejo tudi letne konference RNE, ki jo organizira združenje upravljavcev železniške infrastrukture Rail Net Europe. Na tej konferenci predstavniki združenja Rail Net Europe članom delovne skupine in predstavnikom Evropske komisije posredujejo informacije o svojih aktivnostih pri razvoju programskih orodij, kot so CIS, PCS in TIS, ki so namenjeni upravljavcem železniške infrastrukture ter prevoznikom v železniškem prometu. Letna konferenca združenja Rail Net Europe je organizirana praviloma v mesecu novembru na Dunaju.

IRG-Rail

IRG – Rail (Independent Regulators’ Group – Rail) je združenje neodvisnih regulatornih organov s področja železniškega prometa, ki je bilo ustanovljeno junija 2011 v Haagu na pobudo regulatornih organov ZR Nemčije, Velike Britanije, Avstrije, Nizozemske in Švice.  Združenje IRG-Rail je bilo ustanovljeno z željo po čim bolj učinkovitem sodelovanju in izmenjavi informacij med regulatornimi organi držav članic EU, kar bo še posebej pomembno z uvedbo mednarodnih tovornih železniških koridorjev.

Pogoj za članstvo v združenju je pravna in finančna neodvisnost regulatornih organov. Glede na to, da v času ustanovitve združenja Republika Slovenija še ni izpolnjevala pogojev glede popolne neodvisnosti, je lahko v združenju delovala le kot kandidatka, pri čemer ji je bilo omogočeno delovanje v delovnih skupinah združenja. S prenosom pristojnosti regulatornega organa z Ministrstva za promet na agecijo, je Republika Slovenija izpolnila vse formalne pogoje za polnopravno članstvo v združenju.

V okviru združenja IRG – Rail deluje pet delovnih skupin:

  • delovna skupina za področje implementacije tovornih koridorjev in pritožbe na njih,
  • delovna skupina za področje presojanja ekonomskega ravnovesja v zvezi z mednarodnim prevozom potnikov v železniškem prometu in opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb,
  • delovna skupina za področje spremljanja trga železniških storitev,
  • delovna skupina za področje preoblikovanja direktiv 1. železniškega paketa,
  • delovna skupina za področje uporabnin za dostop na železniško infrastrukturo.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.