Terminski načrt izdaje odločb za plačilo zavezancev agenciji

Petek, 17.03.2017

Agencija obvešča zainteresirano javnost o terminih izdaje odločb vsem zavezancem, ki so skladno z zakonodajo zavezani k letnim plačilom agenciji.

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.