RTV Slovenija - Radio Koper: gostovanje v EU po novem

Petek, 16.06.2017

Agencija odgovarja novinarki RTV Slovenija - Radio Koper Mateji Brežan.

 

Na kaj ob spremembah mobilnih omrežij posebej opozarjate uporabnike?

Uporabnike opozarjamo naj bodo ob prehodu meje pozorni na vsebino SMS sporočila, ki ga bodo prejeli ob registraciji na omrežje tujega (tj. ne-domačega) ponudnika storitev. Namreč, edina izjema, pri kateri bodo ponudniki storitev uporabnikom lahko količinsko omejili uporabo storitev v gostovanju v EU, je prenos podatkov. V tem primeru bo uporabnik ob prestopu meje obveščen o količinski omejitvi prenosa podatkov (t. i. količina poštene uporabe podatkovnih storitev v EU, v nadaljevanju: količinska omejitev PPU), ki jo ima na razpolago v gostovanju v EU. Če ponudnik storitev uporabnika ne obvesti o morebitni količinski omejitvi, velja, da ima za prenos podatkov v gostovanju v EU na razpolago enako količino kot v Sloveniji.

Prav tako bi želeli opozoriti tudi, da bodo ponudniki storitev z namenom prilagoditve uredbenim pravilom, morali ustrezno preoblikovati nekatere obstoječe naročniške pakete tako, da bodo ti zagotavljali RLAH (okrajšava za "Roam Like At Home"). Samo, če bo uporabnik izrecno soglašal, da ne želi uporabe RLAH, mu bo lahko ponudnik storitev omogočil uporabo storitev po ponudbi, ki ni skladna z reguliranimi pogoji (tj. na enak način kot pred 15. 6. 2017, pri čemer se takšna ponudba šteje za t. i. alternativno tarifo). Uporabnikom svetujemo, da se pri ponudniku storitev dobro pozanimajo o prednostih RLAH in skrbno razmislijo o uporabi takšne tarife. Med alternativne tarife, ki bi lahko bile zanimive za uporabnike, spadajo npr. paketi, ki dodatno vključujejo še določene količine storitev za gostovanje v tujini (EU in izven EU), ipd.


Kako je z nadzorom uporabe omrežij? Kolikor vem, da ne bi prišlo do zlorab, bo operater v obdobju štirih mesecev lahko spremljal prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. Kaj konkretno to pomeni?

Z namenom preprečevanja zlorabe ali nepravilne uporabe storitev gostovanja v EU bodo ponudniki storitev lahko po 15. 6. 2017 od svojih uporabnikov (naročniških in predplačniških) zahtevali vnaprej določena dokazila, s katerimi bodo ti izkazali običajno prebivališče ali trajne vezi s Slovenijo. Šele, ko bodo uporabniki navedeno izkazali, jim bo ponudnik storitev dolžan omogočiti RLAH, sicer se jim bo gostovanje v EU zaračunavalo s pribitki (enako kot do sedaj). Navedeno pa ne velja za obstoječe naročnike, ki bodo naročniško razmerje sklenili pred 15. 6. 2017. Tem je s 15. 6. 2017 RLAH omogočen avtomatično.

Prav tako bodo lahko ponudniki storitev v obdobju štirih mesecev kumulativno spremljali prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. Uporabnik, ki bo v obdobju štirih mesecev več kot 50 % dni prijavljen v gostujočih omrežjih operaterjev v EU (šteje se, da je uporabnik prijavljen v domače omrežje, če se vsaj enkrat na dan prijavi nanj) in ki bo hkrati v tem obdobju več kot 50 % vseh storitev opravil v gostovanju v EU, bo lahko s strani ponudnika z SMS sporočilom obveščen, da v kolikor v roku 14 dni ne spremeni vzorca porabe, mu bo za gostovanje v EU zaračunan pribitek. V primeru, da bo ponudnik storitev uporabniku pričel zaračunavati pribitek, ga bo o tem predhodno obvestil z SMS sporočilom.

 

Dodatne informacije na tematiko, o kateri sprašujete, so dostopne tudi v brošuri agencije na povezavi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.