Prvo četrtletje 2017: Poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Torek, 18.04.2017

Objavljamo Poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2017. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • v prvem četrtletju leta 2017 je agencija prejela 155 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov zmanjšalo za 23,64 %, kar kaže na pozitivne rezultate, dosežene v okviru informiranja in zaščite končnih uporabnikov;
  • prevladovali so spori, povezani s storitvami mobilne telefonije, sledili so jim spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami ter spori, ki se nanašajo na poštne storitve;
  • agencija je rešila 186 sporov, od tega delež doseženih ustavitev postopka znaša 60,75 %;
  • povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 99,66 dni.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.