Priporočila agencije

29.11.2016 | Priporočilo glede večje transparentnosti objave administrativnih stroškov
Agencija objavlja Priporočilo glede večje transparentnosti objave administrativnih stroškov. Namen priporočila je spodbuditi operaterje, da terminologijo v zvezi z administrativnimi...
11.02.2015 | Spremembe in dopolnitve Priporočila o preprečevanju izredno visokih zneskov na računih končnih uporabnikov
Agencija objavlja Spremembe in dopolnitve Priporočila o preprečevanju izredno visokih zneskov na računih končnih uporabnikov, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni...
07.01.2014 | Priporočilo o pogodbenih razmerjih med operaterji v medsebojnih pogodbenih razmerjih in pogodbenih razmerjih med njimi in končnimi uporabniki
Agencija objavlja Priporočilo o pogodbenih razmerjih med operaterji v medsebojnih pogodbenih razmerjih in pogodbenih razmerjih med njimi in končnimi uporabniki, ki začne veljati...
24.07.2013 | Priporočilo o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop
Agencija objavlja Priporočilo o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop. Priporočilo prične veljati naslednji dan po objavi na spletni strani...
12.06.2013 | Priporočilo o preglednosti in objavi informacij
Namen priporočila je spodbuditi operaterje, da objavijo pregledne, razumljive, primerljive, ustrezne in posodobljene informacije o veljavnih cenah in tarifah, plačilih, povezanih s...
12.12.2011 | Priporočilo o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop
Agencija s tem priporočilom podaja smernice o ravnanjih operaterja s pomembno tržno močjo v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti operaterjev oziroma v zvezi z nerazumnimi...

Stran 1 od 2 Prva Prejšnja [ 1 ] 2 Naslednja Zadnja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.