Pozivi investitorjem

19.07.2017 | A1 Slovenija: gradnja zmogljivosti javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na območju Postojne in naselja Vinji vrh
Investitor, A1 Slovenija d.d., podaja namero o gradnji zmogljivosti javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na območju Postojne in naselja Vinji vrh. Hkrati...
18.07.2017 | Občina Cerknica: rekonstrukcija vodovoda v naselju Kožljek
Investitor, Občina Cerknica, podaja namero o rekonstrukciji vodovoda v naselju Kožljek. Hkrati investitor poziva zainteresirane soinvestitorje v elektronska komunikacijska omrežja in...
18.07.2017 | Mestna občina Ptuj: gradnja sekundarne fekalne kanalizacije na Anželovi ulici, Zagrebški cesti in Ob Dravi
Investitor, Mestna občina Ptuj, podaja namero o gradnji sekundarne fekalne kanalizacije na Anželovi ulici, Zagrebški cesti in Ob Dravi v Ptuju. Hkrati investitor poziva zainteresirane...
18.07.2017 | Občina Cerknica: izgradnja tlačnega voda od črpališča do vodohrana Peščenk v naselju Cerkinca
Investitor, Občina Cerknica, podaja namero o izgradnji tlačnega voda od črpališča do vodohrana Peščenk v naselju Cerkinca. Hkrati investitor poziva zainteresirane soinvestitorje v...
14.07.2017 | Javno zbiranje ponudb za prodajo pravice do uporabe TK kabelske kanalizacije v Metliki in ustanovitev služnosti
Občina Metlika je dne 14.7.2017 na svoji spletni strani objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo pravice do uporabe TK kabelske kanalizacije v Metliki in ustanovitev služnosti. Vse...
14.07.2017 | Občina Črnomelj: rekonstrukcijia vodovoda v Vojni vasi
Investitor, Občina Črnomelj, podaja namero o rekonstrukciji vodovoda v Vojni vasi. Hkrati investitor poziva zainteresirane soinvestitorje v elektronska komunikacijska omrežja in...

Stran 1 od 140 Prva Prejšnja [ 1 ] 2 3 4 5 ... Naslednja Zadnja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.