Portal PLUS: znova o nadzoru nad kvotami slovenske glasbe

Torek, 07.02.2017

Agencija odgovarja uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.

 

Po naših informacijah ste glede spoštovanja kvote slovenske glasbe (in njenih deležev) doslej nadzirali zgolj določene radijske postaje, medtem ko nekaterih, ki spadajo tudi med večje, niste nikoli. Ali držijo naše informacije? Če so naše informacije napačne, nam navedite, za katere radijske postaje ste od leta 2006 do danes preverjali, ali v svojih programih zagotavljajo kvoto slovenske glasbe (in njene deleže). Naprošamo vas torej, da nam posredujete poimenski seznam programov, ki ste jih doslej nadzirali glede spoštovanja kvote slovenske glasbe.

Agencija je v zadnjih letih opravila dva sistemska nadzora v zvezi z doseganjem predpisanih deležev slovenske glasbe v radijskih programih.

Prvi je potekal v drugi polovici leta 2014 in v začetku leta 2015 in je zajel 10 najbolj poslušanih radijskih programov ter 4 lokalne programe posebnega pomena. Kratek povzetek z nadzorno grafično predstavitvijo in poimenskim seznamom nadzorovanih radijskih programov je javno dostopen v četrtletnem poročilu agencije, v poglavju "5.2 Nadzor radijskih programov" na strani 8 in 9 (http://www.akos-rs.si/prvo-cetrtletje-2015:-porocilo-o-trgu-elektronskih-medijev-in-delu-agencije).

V letu 2016 je agencija zaradi številnih prijav, ki jih je prejela po spremembi 86. člena Zmed, ponovno uvedla nadzorni postopek, v katerem je preverila 8 radijskih programov. Kratek povzetek ugotovitev s poimenskim seznamom nadzorovanih radijskih programov je javno objavljen in dostopen na http://www.akos-rs.si/nadzor-delezev-slovenske-glasbe-v-radijskih-programih. Poleg tega je agencija objavila še pojasnila glede zadnjega sistemskega nadzora, ki so dostopna na povezavi: http://www.akos-rs.si/sporocila-za-javnost.

Vse odločitve (odločbe in sklepi in/ali kratki povzetki) agencije v nadzornih postopkih glede medijskih vsebin od leta 2010 naprej pa so javno dostopne na spodnjih povezavah:
http://www.akos-rs.si/postopki-strokovnega-nadzora
http://www.akos-rs.si/nadzor-vsebin-postopki-inspekcijskega-nadzora
http://www.akos-rs.si/nadzor-vsebin-prekrskovni-postopki

Ali drži, da ste glede spoštovanja glasbene kvote v zadnjih letih nadzirali zgolj tiste radijske programe, ki so bili v sporu z direktorjem agencije?

Agencija nima podatka, kateri radijski programi naj bi bili v sporu s katerim od bivših direktorjev agencije. Podatki o nadzornih postopkih ter odločitvah agencije pa so javno objavljeni (glej odgovor zgoraj).

Koliko nadzorov nad radijskimi postajami glede spoštovanja kvote slovenske glasbe ste izvedli med letoma 2001 in 2007?

Dokumente, ki se nanašajo na točno določen kriterij nadzora (86. člen ZMed - kvota slovenske glasbe) v obdobju šestih let preteklega desetletja, je nemogoče na enostaven način priklicati iz elektronskih evidenc organa, saj se te vodijo šele od leta 2006 naprej. Da bi pridobili ustrezne podatke, bi bilo potrebno odpiranje posameznih zadev v fizičnem arhivu in branje vsakega dokumenta posebej, da bi se ugotovilo, ali ustrezajo zahtevi ali ne. Po veljavni zakonodaji nismo dolžni ustvarjati novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav, ali analizirati podatkov, da bi zadostili zahtevi prosilca. Ročno štetje zadev za obdobje, ko ne obstajajo elektronske evidence, bi povsem ohromilo delo oddelka za nadzor elektronskih medijev, zato moramo zahtevo v tem delu zavrniti.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.