Portal PLUS: spori na Upravnem sodišču RS - dodatna pojasnila

Sreda, 11.01.2017

Agencija odgovarja odgovornemu uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.

 

Poslali ste nam povezavo na vaše Letno poročilo 2015 (stran 102). A kot lahko preberemo na strani 102, se vaši podatki bistveno razlikujejo od podatkov, ki smo jih uradno pridobili na upravnem sodišču. Med drugim ste v letnem poročilu zapisali, da je upravno sodišče trem tožbam ugodilo, osem tožb zavrnilo in 2 tožbi zavrglo. A kot kažejo uradni podatki upravnega sodišča, je bilo leta 2015 9 tožb zavrnjenih, desetim pa ugodeno.

Zakaj je prišlo do takšnih odstopanj med podatki Upravnega sodišča RS in podatki, ki jih navajate v vašem letnem poročilu za 2015? Kako komentirate takšna odstopanja? Kje ste pridobili podatke, ki jih navajate v letnem poročilu? Kdo je pripravil podatke, ki jih navajate v letnem poročilu? Kdo je pripravil vsebino, ki se nahaja na 102. strani letnega poročila? Je takratni direktor agencije Franc Dolenc letno poročilo 2015 pregledal? Je kakorkoli vplival na vsebino poročila? Bo kdo zaradi tega odgovarjal? Boste podatke ponovno preverili?


Agencija za potrebe letnega poročanja statistiko sproženih upravnih sporov zoper njene odločitve vodi na koledarsko leto. Kot prejete upravne spore tako agencija šteje vse tiste zadeve, v katerih je tožbo s strani Upravnega sodišča prejela v dotičnem koledarskem letu (t.j. med 1.1. in 31.12.). Upravni spori se v sistemu za evidentiranje dokumentarnega gradiva evidentirajo pod opravilnimi številkami 3825-x/20xx, 38251-x/20xx, 38252-x/20xx, 38253-x/20xx, 38254-x/20xx, 38255-x/20xx in 38256-x/20xx. Po naši evidenci je bilo v letu 2015 takih zadev 23.

Kot rešene/odločene upravne spore agencija v letnem poročilu beleži tiste zadeve, v katerih je bila v dotičnem koledarskem letu prejeta sodba/sklep Upravnega sodišča in to ne glede na to ali je bila konkretna zadeva začeta v tem koledarskem letu ali v prejšnjih poročevalskih obdobjih. Gre torej za sodbe in sklepe Upravnega sodišča, ki jih je sodišče izdalo (sprejelo) v tem letu. To pomeni, da med rešene upravne spore v letu 2015 štejejo tudi spori, ki so bili npr. začeti v letih 2013 ali 2014, pa je postopek pred Upravnim sodiščem trajal in se zaključil v letu 2015.

Agencija statistiko vodi na opisan način že vsaj od leta 2009 dalje in jo je tako vodila že pred nastopom mandata g. Dolenca.

Na podlagi statistike, ki ste nam jo posredovali, smo ponovno preverili naše podatke za leto 2015. Pri tem smo ugotovili, da je pri statistični obdelavi podatkov o prejetih (odločenih) upravnih sporih prišlo do neljube napake. Tako je bilo skupno število rešenih upravnih sporov v letu 2015 17 in ne 14. Od tega je bilo 4 tožbam ugodeno, 10 jih je Upravno sodišče zavrnilo, 2 zavrglo, 1 upravni spor pa je ustavilo. To pomeni, da je bila agencija uspešna v skupno 13 upravnih sporih in so njene odločitve postale pravnomočne. Le 4 odločitve so bile s strani Upravnega sodišča RS odpravljene in vrnjene v ponoven postopek.


Podatki, ki so bili objavljeni v Letnem poročilu 2015, so zajeti iz informacijskega sistema agencije. Podatke in besedilo, objavljeno na 102. strani Letnega poročila 2015, je v mesecu januarju 2016 pripravila sodelavka, ki je nadomeščala uslužbenko, ki je bila na porodniškem dopustu in je bila v Sektorju za pravne zadeve zadolžena za reševanje upravnih sporov. Ta sodelavka od meseca junija 2016 ni več zaposlena na agenciji, zato zoper njo ne moremo ukrepati. O pomoti bodo obveščeni vsi relevantni deležniki, popravljeni podatki pa bodo objavljeni tudi na naši spletni strani.

Po našem vedenju g. Dolenc na vsebino Letnega poročila 2015 v tem delu ni vplival. Ali je g. Dolenc Letno poročilo 2015 pregledal, pa informacij nimamo.  


Zaradi boljše preglednosti vam v prilogi pošiljamo seznam prejetih tožb v upravnih sporih, sproženih zoper odločitve agencije, skupaj s seznamom prejetih odločitev Upravnega sodišča za koledarsko leto 2015.
 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.