Portal PLUS: nadzor nad kvotami slovenske glasbe

Torek, 31.01.2017

Agencija odgovarja odgovornemu uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.

 

Katere so vaše ključne ugotovitve tega sistemskega nadzora?

 

Vse ugotovitve agencije so objavljene v končnih aktih (glej: http://www.akos-rs.si/nadzor-vsebin-postopki-inspekcijskega-nadzora), v poročilu o trgu elektronskih medijev za četrto četrtlertje 2016 (glej:http://www.akos-rs.si/cetrto-cetrtletje-2016:-porocilo-o-trgu-elektronskih-medijev-in-delu-agencije-), dodatna pojasnila v zvezi z nadzornimi postopki nad izpolnjevanjem deležev slovenske glasbe v radijskih programih pa je agencija objavila v sporočilu za javnost (glej: http://www.akos-rs.si/-pojasnila-glede-nadzornih-postopkov-nad-delezi-slovenske-glasbe-v-radijskih-programih).

Zakaj ste se odločili za sistemski nadzor v tem primeru in kdo na agenciji ga je odredil? Na podlagi česa?

 

Kot je agencija v odgovorih na novinarska vprašanja že večkrat pojasnila, je prejela več prijav zaradi domnevnega nedoseganja deležev slovenske glasbe. Poleg tega so v veljavo stopile tudi nove določbe o deležih, zato je je bilo smiselno preveriti njihovo izpolnjevanje.

Kar 5 radijskih programov (od osmih) ni doseglo kvote slovenske glasbe oziroma njenih deležev. Zakaj je po vašem mnenju statistika tako slaba? Gre za prestrogo ureditev tega področja?


Predlagamo, da se z vprašanjem o razlogih za neizpolnjevanje deležev obrnete na izdajatelje radijskih programov.

Posamezni postopki so pokazali tudi, da imajo vaši inšpektorji velike težave pri prepoznavanju tuje in slovenske glasbe (npr. skladbo Tošeta Proeskega Moja ste sprva umestili med tujo glasbo, podobno se je zgodilo v primeru Radia SI …). Zakaj prihaja do tega? Kaj boste storili, da do tega ne bo več prihajalo? S kakšnimi težavami so se še soočali vaši inšpektorji?

 

Kot je pojasnjeno v sporočilu za javnost (glej:http://www.akos-rs.si/-pojasnila-glede-nadzornih-postopkov-nad-delezi-slovenske-glasbe-v-radijskih-programih), je agencija je večkrat opozorila, da je nova zakonska ureditev precej povečala obseg dela na področju kvot slovenske glasbe tako za agencijo kot za izdajatelje. Postopki nadzora so zahtevni in zamudni. Osnova za analizo je seznam skladb zunanjega izvajalca, ki so bile predvajane v določenem radijskem programu določenega dne, in so agenciji v pomoč pri identifikaciji imena skladbe in časa njenega predvajanja. Ti podatki niso povsem zanesljivi, saj je poimenovanje skladbe včasih napačno, v nekaterih primerih pa glasba v podatkih niti ni zaznana. Inšpektor zato posluša ves program in vsako skladbo do te mere, da identificira vso predvajano glasbo. Da v končni odločitvi inšpektorja ne bi prišlo do kakršnegakoli dvoma o pravilni ugotovitvi dejanskega stanja, imajo vsi zavezanci v vseh inšpekcijskih postopkih zagotovljeno pravico in dano možnost, da se pred končno odločitvijo seznanijo z vsemi ugotovitvami nadzora in sodelujejo v postopku tako, da na ugotovitve agencije podajo svoje pripombe. V končni odločitvi se agencija do teh pripomb opredeli in jih tudi ustrezno upošteva, kadar so pripombe utemeljene. Kot je razvidno iz objavljenih odločb, so izdajatelji to pravico izkoristili, njihove pripombe pa so bile v relevantnih primerih tudi upoštevane pri končni odločitvi.

Kako je uspelo vašemu inšpektorju skladbo Moja (Toše Proeski) prepoznati v hrvaškem jeziku in jo tudi navesti z naslovom Dal' si sretnija? Je vaš inšpektor to skladbo sploh poslušal med opravljanjem nadzora?

 

V primeru skladbe izvajalca Tošeta Proeskega na radijski mreži Radio 1 je agencija na podlagi podatkov zunanjega izvajalca zabeležila pesem pod naslovom »Dal' si sretnija« kot tujo skladbo in jo kot tako opredeljeno posredovala izdajatelju. Po pojasnilu izdajatelja, da gre za skladbo izvajano v slovenskem jeziku z naslovom »Moja«, je agencija podatke ponovno preverila in popravila ter skladbo v končni ugotovitvi upoštevala kot slovensko in izvajano v slovenskem jeziku.

Zakaj niste v nobenem postopku preverjali, ali radijski program predvaja tudi zadosten delež nove glasbe po tretjem odstavku 86.a člena?

 

Nadzor določb tretjega odstavka 86.a člena ni bil predmet tokratnega nadzora.

 

Dodatna vprašanja in odgovori z dne 1.2.2017

 

Najprej pravite: »Inšpektor zato posluša ves program in vsako skladbo do te mere, da identificira vso predvajano glasbo.« V naslednjem odgovoru (glede napake pri skladbi Moja) pa: »V primeru skladbe izvajalca Tošeta Proeskega na radijski mreži Radio 1 je agencija na podlagi podatkov zunanjega izvajalca zabeležila pesem pod naslovom »Dal' si sretnija« kot tujo skladbo in jo kot tako opredeljeno posredovala izdajatelju. Ali torej inšpektor posluša vsako skladbo znotraj nadzora ali ne? Ali v primeru skladbe Moja (Radio 1) tega ni storil? Naprošamo vas, da bolj jasno pojasnite ta spodrsljaj agencije.

Kot smo vam že pojasnili, gre za predhodno pripravljene podatke zunanjega izvajalca, ki jih inšpektor glede na slišano ustrezno dopolni oz. popravi. Ker gre za veliko količino podatkov, se lahko zgodi, da pri ročnem vnosu in popravljanju pride kdaj do pomote oz. da se kakšen od podatkov spregleda. V konkretnem primeru je inšpektor zagotovo pesem slišal takšno kot je (torej pesem v slovenskem jeziku), vendar je spregledal, da je pesem v podatkih zunanjega izvajalca zabeležena pod tujim naslovom, zato je bila v pozivu, ki je šel v pregled izdajatelju, ta skladba označena kot tuja glasba. Kot je tudi že bilo pojasnjeno, je izdajatelj v odgovoru pojasnil, da gre za skladbo slovenskih ustvarjalcev, zapeto v slovenskem jeziku, kar je agencija v nadaljevanju postopka preverila, potrdila in tudi upoštevala pri končni odločitvi.

Še enkrat pojasnjujemo, da vsi inšpekcijski postopki potekajo na način, da pred končno odločitvijo izdajatelji od agencije dobijo dopis z vsemi njenimi trenutnimi ugotovitvami, na katere lahko podajo pripombe, agencija pa se do teh pripomb opredeli ter jih ustrezno upošteva.

Razloga, zakaj niste izvajali nadzora nad predvajanjem nove glasbe, niste navedli. Lahko navedete razlog, zakaj niste preverjali izpolnjevanja 3. odstavka 86.a člena? Ali drži, da sploh ni  možno izvesti nadzora glede predvajanja nove glasbe?


Kot smo vam že pojasnili, se je agencija z nadzorom odzvala na številne prijave domnevnih kršitev. Pri izvajanju nadzornih postopkov in postavljanju prioritet je agencija samostojna. Skladno s svojim planom dela se je odločila,  da 3. odstavka 86.a člena v tokratnem sistemskem nadzoru ne bo preverjala.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.