Poročila in raziskave

Četrtletna poročila

Agencija spremlja stanje na slovenskem trgu elektronskih komunikacij. Na podlagi podatkov, ki jih posredujejo operaterji, pripravlja četrtletna poročila. Ta prikazujejo stanje na trgih fiksne telefonije, mobilne telefonije, širokopasovnega dostopa do interneta in televizije. V poročilih sta predstavljena tudi konvergenca storitev in medoperaterski širokopasovni dostop.

Poročila Evropske Komisije

Evropska komisija vsako leto objavi Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij na območju Evropske unije. V omenjenih letnih poročilih spremlja razmere na trgu elektronskih komunikacij v posamezni državi članici Evropske unije ter učinkovitost dela nacionalnih regulatornih organov. Poročilo obsega tudi primerjavo podatkov med članicami Evropske unije. Agencija kot regulatorni organ pri svojem delu upošteva napotke Evropske komisije iz poročil v smislu dodatnih ukrepov in priporočil.

Raziskave v zvezi s končnimi uporabniki

Agencija izvaja različne raziskave ter o njihovih izsledkih obvešča zainteresirano javnost. Agencija tako spremlja uporabo in razumevanje storitev elektronskih komunikacij pri potrošnikih, delovanje ponudnikov na področju elektronskih komunikacij, mesečne izdatke gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij, pri operaterjih ugotavlja pristop zaposlenih do končnih uporabnikov, itd.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.