Odločanje po uradni dolžnosti

Če agencija pri spremljanju konkurence na trgu železniških prevoznih storitev ugotovi kršitve svobodne konkurence ali kršitve zakonodaje v zvezi z dodeljevanjem vlakovnih poti, ali z določanjem in zaračunavanjem uporabnine, ali z dostopom do dodatnih storitev in njihovim zaračunavanjem, ukrepa po uradni dolžnosti, skladno z Zakonom o železniškem prometu in drugimi predpisi, ki urejajo železniški promet.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.