Odgovor na pridobljena mnenja in pripombe na predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

Sreda, 15.03.2017

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) ter 19. člena Statuta agencije (Uradni list RS, št. 62/15) agencija objavlja odgovor na pridobljena mnenja in pripombe v zvezi z javno obravnavo predloga Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.