Obvestilo o sodbi Upravnega sodišča RS v zvezi z reševanjem poštnih sporov glede povračila odškodnine

Torek, 11.07.2017

Agencija je dne 1. 6. 2017 prejela sodbo Upravnega sodišča RS, št. II U 313/2016 z dne 24. 5. 2017, ki se nanaša na  interpretacijo določb v zvezi s pristojnostjo agencije za reševanje uporabniških poštnih sporov v primeru odškodninskih zahtevkov za škodo, nastalo pri prenosu priporočenih in vrednostnih poštnih pošiljk in poštnega paketa, kot je to opredeljeno v prvem odstavku 50. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljevanju: ZPSto-2). Sodišče je v sodbi zavzelo stališče, da je treba določbo četrtega odstavka 51. člena ZPSto-2, ki določa pristojnost agencije, zaradi varstva pravic uporabnikov poštnih storitev razlagati tako, da ta predstavlja podlago za vložitev zahteve za rešitev spora na agencijo ne le v primerih spora uporabnikov s Pošto Slovenije d.o.o. kot izvajalcem univerzalnih poštnih storitev, temveč tudi v primeru sporov uporabnikov z drugimi izvajalci poštnih storitev (izvajalci zamenljivih in drugih poštnih storitev), kadar gre za škodo, nastalo med prenosom priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa (ne pa tudi za morebitno škodo, ki bi nastala med prenosom drugih poštnih pošiljk). Agencija je tako pristojna reševati vse poštne spore z odškodninskim zahtevkom iz 50. člena ZPSto-2, ne glede na status izvajalca poštnih storitev in ne glede na to, ali gre za storitve v naboru ali izven nabora univerzalne poštne storitve.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.