Javna posvetovanja in razpisi

12.01.2017 | Javni posvet o možnostih razvoja plačljive digitalne prizemne televizije
Zainteresirano javnost, predvsem izdajatelje televizijskih programov, operaterje radiodifuznih omrežij in telekomunikacijske operaterje, ki v svojih paketih ponujajo tudi televizijske...
04.01.2017 | Sklep o imenovanju izvajalca univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksnih lokacijah ter zagotavljanje vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je imenovala izvajalca storitve priključitev na javno komunikacijsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksnih...
30.12.2016 | Javni razpis za dodelitev štirih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije
Agencija je v Razglasnem delu Uradnega lista RS št. 88/16 z dne 30. 12. 2016 objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev štirih pravic raširjanja televizijskega programa v...
28.12.2016 | Obvestilo o objavi tarif agencije za leto 2017
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da so bile dne 28. 12. 2016 v Uredbenem delu Uradnega lista RS, št. 85/16, objavljene: Tarife 2017 o vrednosti točke za letno plačilo...
23.12.2016 | Poziv k predložitvi mnenj k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve
Agencija vabi zainteresirano javnost, da do 21. 2. 2017 pošlje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti...
09.12.2016 | Nov Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je bil dne 2. 12. 2016 v Uredbenem delu Uradnega lista RS, št. 77/16, objavljen nov Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o...

Stran 1 od 8 Prva Prejšnja [ 1 ] 2 3 4 5 ... Naslednja Zadnja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.