Elektro Ljubljana: gradnja elektro infrastrukturnega objekta po cesti Urške Zatlerjeve v Ljubljani

Petek, 21.04.2017

Investitor, Elektro Ljubljana d.d., podaja namero o gradnji elektro infrastrukturnega objekta po cesti Urške Zatlerjeve v Ljubljani. Hkrati investitor poziva zainteresirane soinvestitorje v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupnemu projektu. Dokument s situacijo ni skeniran, lahko se ga dobi na vpogled na sedežu agencije ob predhodni najavi ali pri prijavitelju.

Rok za oddajo namer je 20 dni od objave. Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 38272-40/2017.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.