Dnevnik: oglaševanje nezdrave hrane otrokom

Torek, 07.02.2017

Agencija odgovarja urednici Dnevnika Mojci Lorenčič.

 

Na NIJZ so povedali, da so imeli izdajatelji TV programov do 2. 2. 2017 čas, da so na vašo agencijo poslali pravila, kako bodo omejili oglaševanje nezdrave hrane otrokom. Zanima me, katere TV hiše so to že naredile in katere ne?
Do danes je agencija prejela "pravila ravnanja v zvezi z neprimernimi AV komercialnimi sporočili v programskih vsebinah, namenjenim otrokom"  za vse AV medijske storitve izdajateljev POP TV d.o.o. in Kanal A d.o.o. ter za program Planet TV.

Kaj lahko ukrepate v zvezi s TV hišami, ki pravil niso posredovale?
Agencija lahko uvede inšpekcijski postopek, v katerem od izdajatelja zahteva, da interna pravila sprejme, lahko pa v prekrškovnem postopku izdajatelja oziroma odgovorno osebo tudi oglobi.

Kako bodo TV hiše, ki so pravila posredovale, omejile oglaševanje nezdrave hrane otrokom?
Agencija internih pravil še ni proučila, ker je nekatera šele prejela, zato na to vprašanje ne more odgovoriti.

Kakašna je vloga agencije pri teh pravilih: ali jih vi samo vzamete na znanje ali lahko tudi aktivno ukrepate (na primer, predlagate dodatne omejitve, se s kako rešitvijo ne strinjate ipd.)
Agencija preveri ali so sprejeta pravila skladna s prehranskimi smernicami ministrstva.

 

Dodatna vprašanja in odgovori.

 

Katere slovenske TV hiše imajo otroške programe?
Poleg programov RTV Slovenija še POP TV, Kanala A, POP OTO in Planet TV.

Ali smernice oglaševanja nezdrave hrane otrokom zadevajo tudi tuje otroške TV programe?
Ne, ker zanje velja zakonodaja države, v kateri so licencirani. Evropska direktiva o AVMS nalaga državam članicam EU ureditev tega področja s samoregulacijo ali soregulacijo, zato so morale države EU to področje urediti v svoji zakonodaji.

Ali bo agencija vršila nadzor na izvajanjem smernic?
Ne, preverjala bo lahko samo, ali so sprejeti interni akti skladno s smernicami in javno objavljeni. Ni zakonsko določenega organa, ki bi preverjal izvajanje internih aktov ali smernic.


 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.