Analizi upoštevnih trgov 3a "Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji" in 3b "Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg"

Torek, 09.05.2017

Agencija objavlja analizi upoštevnih trgov 3a "Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji" in 3b "Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg". Ob tem poziva zainteresirano javnost, da posreduje svoje pripombe oziroma predloge najkasneje do 9. 6. 2017 na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si. Pri posredovanju pripomb je nujno sklicevanje na opravilno številko 38241-2/2017 za analizo trga 3a in na opravilno številko 38241-3/2017 za analizo trga 3b.


Pridobljena mnenja in pripombe bomo skupaj z odgovori objavili in ustrezno upoštevali pri sprejetju ukrepov.

 

Omenjeni analizi se nanašata na regulacijo dostopa do fiksnega širokopasovnega bakrenega in optičnega omrežja na medoperaterskem nivoju (bivša upoštevna trga 4 – razvezan dostop in 5 – dostop z bitnim tokom). Kot operater s pomembno tržno močjo je na obeh trgih še vedno reguliran le Telekom Slovenije, je pa regulacija predvsem na trgu 3b omiljena.

 

Pri regulaciji trga 3a je po novem omogočen tudi dostop do omrežja v primeru gradnje omrežja tipa GPON, ki ga ni mogoče fizično razvezati. Cena razvezave optike ni več določena s stroškovnim modelom, ki je veljal do sedaj, temveč na podlagi ekonomske ponovljivosti.  Pri regulaciji trga 3b se v določenih naseljih umika cenovna regulacija. Gre za 2,6 % vseh naselij v RS oz. 31% vseh gospodinjstev v RS. Poseben poudarek pri regulaciji obeh trgov je na zagotavljanju kvalitete storitev na medoperaterskem nivoju, saj je to pogoj za zagotavljanje ustrezne kvalitete storitev na maloprodajnem trgu.

 

Agencija pričakuje, da se bo z regulacijo povečala izkoriščenost že izgrajenega optičnega omrežja Telekoma Slovenije (izkoriščenost je od začetka regulacije dostopa do optičnega omrežja Telekoma Slovenije zrasla, kljub temu pa je še vedno izredno nizka in znaša 39,7%). S cenovno regulacijo želi spodbuditi prehod operaterjev in posledično končnih uporabnikov iz bakrenega na optično omrežje, kar bi omogočilo Telekomu Slovenije postopno ukinjanje bakrenega omrežja. Prav tako želi omogočiti možnost konkuriranja Telekoma Slovenije in operaterjem, ki gostujejo na njegovem omrežju, nereguliranim operaterjem na trgu s svojim omrežjem (Telemach in T-2). Obenem želi agencija s predlagano regulacijo zagotoviti, da bodo imeli drugi operaterji, ki želijo dostopati do omrežja Telekoma Slovenije, zagotovljen dostop tudi v prihodnje in neodvisno od topologije gradnje omrežja.

 

Agencija želi ob tem poudariti, da se je odločila za omilitev regulacije Telekoma Slovenije zaradi spremenjenih razmer na trgu (razvoj omrežja, rast števila operaterjev na trgu..ipd), pri čemer je sledila tudi priporočilom Evropske komisije, predvsem Priporočilu o regulaciji NGA omrežij ter Priporočilu o nediskriminaciji in stroškovnih metodologijah, ki poudarja spodbujanje investicij v omrežja naslednje generacije. Obenem pa agencija poudarja, da umik regulacije družbi Telekom Slovenije še ni garancija za povečanje investicij v gradnjo in nadgradnjo omrežij NGA, saj je to odvisno od poslovnih odločitev uprave.

 

Agencija je pripravila omenjeni analizi na podlagi zbranih podatkov, študij in lastnega sistema za mapiranje, ki je eden boljših v Evropi in omogoča prikaz podatkov na hišno številko natančno. Že v času priprav analiz je z namenom zgodnjega vključevanja zainteresirane javnosti, še tesnejšega sodelovanja ter izmenjave mnenj organizirala več strokovnih posvetov in izobraževanj, na katera so bili vabljeni tudi predstavniki operaterjev in strokovne javnosti. Vse prejete pripombe operaterjev je agencija preučila in jih v največji možni meri smiselno upoštevala pri pripravi analiz in oblikovanju predlaganih regulatornih ukrepov na omenjenih upoštevnih trgih.

 

Predloga analiz, ki ju je agencija predložila v javno obravnavo, zasledujeta cilje Digitalne agende za Evropo ter Načrta razvoja NGA omrežij, ob hkratnem izboljšanju pogojev dostopa do fiksnih širokopasovnih omrežij za končne uporabniki. S tem želi agencija prispevati k boljši razvitosti slovenskega trga elektronskih komunikacij in celotne slovenske družbe.

 

 

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.