Poziv k predložitvi mnenj k predlogu Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4)

Torek, 14.03.2017

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi zainteresirano javnost, da pošlje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4).

 

Mnenja pošljite do 10. 6. 2017 na naslov agencije: AKOS, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na: info.box@akos-rs.si. Pri posredovanju mnenj se sklicujate na zadevo 0073-9/2015 (NURF-4).

 

V predlogu NURF-4 so pri uporabi radijskih frekvenc upoštevane spremembe, ki so posledica spremembe Uredbe o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov (Ur. l. RS, št. 69/13, 1/17). Posebej velja poudariti:

-    za radioamatersko storitev je dodana aplikacija v 5MHz pasu;
-    za PMR:

  • preureditev 2m (146 – 174 MHz) frekvenčnega pasu in prehod na dupleksni razmak 4,6 MHz za vse uporabnike (civilni in državni);
  • frekvenčni pas 410 – 430 MHz bo postal primarni pas za privatne mobilne komunikacije (PMR);

-    za javne mobilne komunikacje:

  • frekvenčni pas 450 – 470 MHz bo postal frekvenčni pas za širokopasovne aplikacije (javne mobilne in PPDR);
  • frekvenčni pas 1427 – 1518 MHz bo postal frekvenčni pas za širokopasovne aplikacije. Obstoječa uporaba za analogne fiksne linke bo v prehodnem obdobju premeščena v ostale pasove za fiksne storitve, predlagan pa je ozkopasovni del 6 GHz frekvenčnega pasu. Usmerjene zveze v pasu 1350 – 1400 MHz bodo lahko uporabljale TDD tehnologijo, analogni enosmerni linki pa se lahko premestijo tudi v pas 1518 – 1530 MHz;
  • frekvenčni pas 2300 – 2400 MHz bo namenjen izključno javnim mobilnim komunikacijam.

Besedilni del predloga NURF-4 je dopolnjen z določbama:

-    angleški prevod splošnega akta v skladu s sklepom 2007/344/EC bo objavljen na spletni strani AKOS;
-   za uporabo radijskih frekvenc, ki se lahko uporabljajo brez individualnega licenciranja (splošna odobritev iz 31. člena ZEKom), je obvezna skladnost z v splošnem aktu navedenimi EU harmoniziranimi standardi.
 

Popravek predloga z dne 30.3.2017

Popravek se nanaša na razdelitev (pomik) državne in civilne uporabe v pasovih  156,9375 - 161,9625 MHz in 162,0375 – 174 MHz.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.