AKOS in Informacijski pooblaščenec s skupnim mnenjem o posredovanju informacij o številki in lokaciji klicočega na telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113

Sreda, 19.04.2017

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve ter Informacijski pooblaščenec sta na pobudo Operativno-komunikaciksega centra (UPS GPU Policija) pripravila  skupno neobvezujoče  mnenje o posredovanju informacij o številki in lokaciji klicočega za klice na telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113. Operaterji morajo ob vsakem klicu na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 organu, ki ga obravnava, takoj in brezplačno posredovati informacije o številki in lokaciji kličočega. Operater posreduje vse podatke v obsegu, kot je to tehnično mogoče. Operater nosi breme dokazovanja obsega tehnične nezmožnosti.

Center 112 je mesto, ki sprejema klice na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112. V zvezi s tem se za informacija o številki klicočega šteje element oštevilčenja, s katerega je bil sprožen klic na številko 113.

Kot določa ZEKom-1 v 3. členu v 44. točki, so podatki o lokaciji vsi podatki, obdelani v elektronskem komunikacijskem omrežju ali v okviru elektronske komunikacijske storitve, ki kažejo na zemljepisni položaj terminalske opreme uporabnika javno dostopne elektronske komunikacijske storitve.

Upoštevajoč navedeno se posledično za namene določitve podatkov o lokaciji klicočega v zvezi s 4. odstavkom 134. člena ZEKom-1 po mnenju IP in AKOS šteje geografsko sklenjeno območje določeno z eno ali več geografskih koordinat. Informacijo o lokaciji klicočega predstavljajo vsi podatki, s katerimi razpolaga operater in s katerimi se lahko čim bolj natančno določi lokacija klicočega in poveže z eno ali več geografskih koordinat: geografska širina (x), dolžina (y) in višina (h).

Zaradi zagotavljanja čim bolj natančne lokacije klicočega, še zlasti za klicoče iz večstanovanjskih stavb, se šteje kot informacija o lokaciji klicočega tudi:
-    za fizične osebe: ime in priimek ter naslov telefonskega priključka, vključno s številko stanovanje in/ali nadstropja.
-    za pravne osebe: ime podjetja in naslov telefonskega priključka.

Podatke o naročniku telefonskega priključka operaterji posredujejo samo v primeru, če posedujejo navedene podatke. Podatki se pošljejo sočasno ob vsakem klicu v sili 112 oz. 113 na način in v obsegu, kot je tehnično mogoče.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.